, 17 Դեկտեմբեր 2017, Կիրակի Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)
Կազմակերպության տվյալները
Կենտրոնական բանկ
Գլխամաս Երևան, Կենտրոն
Վ.Սարգսյան 6, 0010
Հեռախոս(ներ) (374 10) 58 38 41
Ֆաքս (374 10) 52 38 52
Էլ.հասցե mcba@cba.am
Կայք http://www.cba.am
Արտարժույթ տարի

Մենք թարմացնում ենք տվյալները ամեն օր՝ ժամը 16:00-ին:
Ընտրված տարվա համար  |  Վերջին թարմացումներ

Օրեր Հունվ. Փետր. Մարտ Ապրիլ Մայիս Հունիս Հուլիս Օգոս. Սեպտ. Հոկտ. Նոյ. Դեկտ.
1 Կիրակի485.97 486.71 483.45 484.68 482.14 480.47 478.61 478.45 Կիրակի 483.06 484.21
2 483.94485.91 486.75 Կիրակի 484.68 482.12 Կիրակի 478.58 478.45 478.04 483.99 484.21
3 483.94485.80 486.82 483.83 484.84 482.12 480.57 478.72 Կիրակի 478.27 484.37 Կիրակի
4 483.94485.80 486.82 484.18 484.77 Կիրակի 480.26 478.77 478.22 478.38 484.37 484.34
5 483.94Կիրակի Կիրակի 484.56 484.77 482.19 480.26 478.77 478.29 478.45 Կիրակի 484.66
6 483.94485.79 486.71 484.80 484.68 482.49 479.82 Կիրակի 478.26 478.75 485.16 484.96
7 483.94486.07 486.62 485.23 Կիրակի 482.56 479.53 478.74 478.25 478.75 485.74 485.33
8 Կիրակի486.36 486.62 485.23 484.68 482.57 479.53 478.91 478.16 Կիրակի 486.22 485.25
9 484.63486.66 486.46 Կիրակի 484.68 482.48 Կիրակի 478.71 478.16 478.95 487.30 485.25
10 484.71486.79 486.03 485.61 484.41 482.48 479.55 478.75 Կիրակի 479.56 487.29 Կիրակի
11 485486.79 486.03 486.04 484.44 Կիրակի 479.13 478.52 478.22 480.22 487.29 484.75
12 485.39Կիրակի Կիրակի 486.57 484.17 482.62 478.91 478.52 478.35 480.32 Կիրակի 484.11
13 485.68486.84 485.84 486.59 484.14 482.56 478.90 Կիրակի 478.26 480.99 487.57 483.55
14 485.68486.56 485.17 486.09 Կիրակի 482.58 478.88 478.27 478.37 480.99 488.03 482.74
15 Կիրակի486.62 484.16 486.09 484.14 482.07 478.88 478.57 478.39 Կիրակի 487.98 482.36
16 485.92486.69 483.95 Կիրակի 484.02 481.77 Կիրակի 478.51 478.39 481.32 487.42 482.36
17 486.32486.74 483.51 486.09 483.86 481.77 478.68 478.20 Կիրակի 481.35 486.78 Կիրակի
18 486.67486.74 483.51 485.87 483.29 Կիրակի 478.46 478.57 478.39 481.50 486.78
19 487.19Կիրակի Կիրակի 485.47 483.15 481.08 478.54 478.57 478.38 481.73 Կիրակի
20 486.21486.81 483.46 484.88 483.05 480.54 478.62 Կիրակի 478.23 481.93 484.78
21 486.21486.95 483.47 484.51 Կիրակի 480.44 478.82 478.42 478.23 481.93 483.66
22 Կիրակի486.74 483.51 484.51 482.89 480.22 478.82 478.55 478.30 Կիրակի 483.75
23 486.33486.66 484.04 Կիրակի 482.59 480.39 Կիրակի 478.55 477.88 482.25 483.86
24 486.36486.78 484.04 484.51 482.13 480.39 478.85 478.77 Կիրակի 482.33 483.99 Կիրակի
25 486.15486.78 484.04 484.45 482.01 Կիրակի 478.83 478.94 477.89 482.28 483.99
26 486.48Կիրակի Կիրակի 484.53 481.77 480.45 478.76 478.94 478.04 482.24 Կիրակի
27 486.38486.70 484 484.62 481.77 480.49 478.73 Կիրակի 478.03 482.24 484.17
28 486.38486.70 483.91 484.68 Կիրակի 480.44 478.65 478.99 478.32 482.24 484.21
29 ԿիրակիX 483.82 484.68 481.79 480.69 478.65 478.65 478.41 Կիրակի 484.33
30 486.23X 483.87 Կիրակի 481.70 480.47 Կիրակի 478.39 478.41 482.36 484.30
31 486.50X 483.45 X 482 X 478.36 478.44 X 482.87 X Կիրակի
Նվազագույնը 483.94485.79483.45483.45481.70480.22478.36478.20477.88478.04483.06482.36
Առավելագույնը 487.19486.95486.82486.59484.84482.62480.57478.99478.45482.87488.03485.33
Միջինը 485.54486.51484.94485.08483.52481.54479.13478.63478.26480.78485.40484.15
Ամսեկան տատանումը +0.97-1.57+0.14-1.56-1.98-2.41-0.50-0.37+2.52+4.62-1.25
Տարեկան տվյալները
Նվազագույնը : 477.88 Միջինը : 482.79
Առավելագույնը : 488.03 Տարեկան տատանումը : 2.31

Արժույթ