, 10 August 2020, Monday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)
Հիշեցում՝  100 000 դրամը գերազանցող գործարքների դեպքում պետք է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ։ 

Մանրածախ՝ մինչև 1000 USD:  Մեծածախ՝ 1000 USD -ից ավել: 

Exchange type

Rate type

Exchange
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Մեկ և ավելի ժամ առաջ թարմացված փոխարժեքներ
1. KASYAN-2-573ԿԱՍՅԱՆ 2 star 1 10 Aug, 10:28 485.50 486.50 6.58 6.61
2. Nor-Zovk-Krivoy-206-AՆոր Զովք Կրիվոյ star 1 10 Aug, 10:27 485 486 568 571 6.58 6.65 159.50 165
3. Raykom-Oske-Getak-661-ARaykom Voske Getak star 1 10 Aug, 10:27 485 486 569 570.50 6.59 6.61 158.50 161
4. ARABKIR-HANRAKhANUT-740ARABKIR MARKET star 1 10 Aug, 10:27 485 486 568 570.50 6.58 6.61 156 161
5. SARYAN-12-710-ALevon Avanesyan star 2 10 Aug, 10:25 485.50 486.50 569 573 6.59 6.62 155 163

Currency Converter

I have   I want