, 05 December 2022, Monday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)
Advanced Search
Select the distance, point on the map and click on the Search button. In addition, you can enter the name of desired bank or exchange point, as well as narrow down your search by selecting only banks or exchange points.
Name
Distance
Search result

The following filters are applied: Organization types - Bank, Exchange point.

Exchange type Total: 926
Rate type
1 2 3 4 5  ... 
Type
Organization Name
Date
Contacts
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. TOSP Supermarket star 05 Dec, 12:55 398 404 417 425 6.20 6.35 Yerevan, Yerevan, Malatia-Sebastia
Տիչինայի 29/3
+37444262242
2. LEOPARD star 05 Dec, 12:54 398 404 415 425 6.20 6.35 Yerevan, Yerevan, Malatia-Sebastia
Անդրանիկի 34/5, 0065
+37499941866
3. ԱՐԵՎ 5-րդ Մասիվ star 05 Dec, 12:54 398 404 417 425 6.15 6.35 Yerevan, Yerevan, Nor Nork
Միկոյան 4
+37493663858
4. VAS Մասիվ star 05 Dec, 12:54 398 405 417 425 6.20 6.35 Yerevan, Yerevan, Nor Nork
Գյուրջյան փ.1/51
+374 10 673241
5. Varuzhan Avetisyan star 05 Dec, 12:53 398 404 417 426 6.20 6.35 Yerevan, Yerevan, Kentron
Խորենացի 69 (ԳՈՒՄ-ի շուկա), 0018
091-99-23-55 ( 010-577-855 )
6. Զովք (ARAY, Ամիրյան 15) star 05 Dec, 12:53 398 404 417 426 6.20 6.35 Yerevan, Yerevan, Kentron
Ամիրյան 15, 0002
+37491324747
7. TSIRAN METAX star 05 Dec, 12:53 398 404 417 425 6.20 6.35 Yerevan, Yerevan, Kentron
Մովսես Խորենացի 47
091-85-11-48
8. GURMENIA Tumanyan star 05 Dec, 12:52 398 404 417 425 6.20 6.35 Yerevan, Yerevan, Kentron
Թումանյան 5ա ոչ բնակելի տարածք
+37495333283
9. ՄԱՇՏՈՑԻ 42ա Օպերա Սուպե.. star 05 Dec, 12:51 398 403 417 425 6.20 6.35 Yerevan, Yerevan, Kentron
Մաշտոցի 42ա, 0015
091474843, 091468896
10. Raykom Voske Getak star 05 Dec, 12:51 398 404 417 425 6.20 6.35 Yerevan, Yerevan, Arabkir
Մամիկոնյանց 2, 0014
077 007 427
11. Unibank star 05 Dec, 12:50 395 405 407 424 6.10 6.80 Yerevan, Yerevan, Davtashen
Դավիթաշեն 4-րդ թաղ. 11շ. հ 92
(+37444) 008016
12. Acba bank star 05 Dec, 12:50 394 404 408 430 6.25 6.67 Yerevan, Yerevan, Davtashen
Davtashen, 1st District 42/2, 0054
(374 10) 31 88 88
13. Unibank star 05 Dec, 12:50 395 405 407 424 6.10 6.80 Yerevan, Yerevan, Ajapnyak
Մարգարյան 29/11, 0078
(+37443) 004216
14. Unibank star 05 Dec, 12:50 395 405 407 424 6.10 6.80 Yerevan, Yerevan, Ajapnyak
Բաշինջաղյան 188/5-6
(+37443) 004984
15. Unibank star 05 Dec, 12:50 395 405 407 424 6.10 6.80 Yerevan, Yerevan, Avan
Աճառյան 22, N 51
(+374 43) 004 554
16. Unibank star 05 Dec, 12:50 395 405 407 424 6.10 6.80 Yerevan, Yerevan, Avan
Իսահակյան թաղամաս, թիվ 1/19, 0101
(+37443) 004128
17. Acba bank star 05 Dec, 12:50 394 404 408 430 6.25 6.67 Yerevan, Yerevan, Arabkir
Sundukyan 64a, 2/1, 0012
(374 10) 31 88 88
18. Acba bank star 05 Dec, 12:50 394 404 408 430 6.25 6.67 Yerevan, Yerevan, Arabkir
56/167, Komitas avenue
(374 10) 31 88 88
19. Unibank star 05 Dec, 12:50 395 405 407 424 6.10 6.80 Yerevan, Yerevan, Arabkir
Ազատության 9, թիվ 16 տարածք
(+37443) 004551
20. Unibank star 05 Dec, 12:50 395 405 407 424 6.10 6.80 Yerevan, Yerevan, Arabkir
Հ. Քոչար 19, 13/1
(+37443) 004208
21. Unibank star 05 Dec, 12:50 395 405 407 424 6.10 6.80 Yerevan, Yerevan, Arabkir
Կիևյան 8, թիվ 63
(+37443) 004109
22. Unibank star 05 Dec, 12:50 395 405 407 424 6.10 6.80 Yerevan, Yerevan, Arabkir
Կոմիտասի պող. 27, 19 շ. և Կոմիտասի պող. 27, բն. 18, 0012
(+37443) 004238
23. Unibank star 05 Dec, 12:50 395 405 407 424 6.10 6.80 Yerevan, Yerevan, Arabkir
Կոմիտասի 62 թիվ 94, 0010
(+37443) 004178
24. Acba bank star 05 Dec, 12:50 394 404 408 430 6.25 6.67 Lori, Tashir
Kirov 14, 2101
(374 254) 2 55 78
25. Acba bank star 05 Dec, 12:50 394 404 408 430 6.25 6.67 Shirak, Artik
Ankakhutyan 28/1
(374 244) 5 51 05
26. Unibank star 05 Dec, 12:50 395 405 407 424 6.10 6.80 Shirak, Artik
Աբովյան 3/1
(+37443) 004391
27. Acba bank star 05 Dec, 12:50 394 404 408 430 6.25 6.67 Shirak, Gyumri
Garegin Ngdeh 4/5
(374 10) 31 88 88
28. Acba bank star 05 Dec, 12:50 394 404 408 430 6.25 6.67 Shirak, Gyumri
Ani District, 7th St., 5/2 Building
29. Acba bank star 05 Dec, 12:50 394 404 408 430 6.25 6.67 Shirak, Gyumri
Pushkin 23, 3104
(374 312) 4 37 80
30. Acba bank star 05 Dec, 12:50 394 404 408 430 6.25 6.67 Shirak, Gyumri
Shirakatsi 18a
(374 312) 4 78 81
31. Acba bank star 05 Dec, 12:50 394 404 408 430 6.25 6.67 Shirak, Ashotsk
1/9
(374 245) 2 17 59
32. Unibank star 05 Dec, 12:50 395 405 407 424 6.10 6.80 Shirak, Gyumri
Ա. Մանուկյան 3 , 3104
(+37443) 004326
33. Acba bank star 05 Dec, 12:50 394 404 408 430 6.25 6.67 Shirak, Maralik
Azatutian Square 13, 2901
(374 242) 2 18 68
34. Acba bank star 05 Dec, 12:50 394 404 408 430 6.25 6.67 Syunik, Goris
Ankakhutyun 2/5, 3201
(374 284) 2 40 18
35. Unibank star 05 Dec, 12:50 395 405 407 424 6.10 6.80 Syunik, Goris
Անկախության 7/4
(+37443) 004372
36. Unibank star 05 Dec, 12:50 395 405 407 424 6.10 6.80 Syunik, Kapan
Թումանյան 3/1/1
(+37443) 004126
37. Acba bank star 05 Dec, 12:50 394 404 408 430 6.25 6.67 Syunik, Kapan
A. Manukyan 1a
(374 285) 2 24 00
38. Acba bank star 05 Dec, 12:50 394 404 408 430 6.25 6.67 Syunik, Meghri
F. Andranik street 1
+374 10 31 88 88
39. Unibank star 05 Dec, 12:50 395 405 407 424 6.10 6.80 Syunik, Sisian
Իսրայելյան փողոց 39/62-1
(+37443) 004861
40. Acba bank star 05 Dec, 12:50 394 404 408 430 6.25 6.67 Syunik, Sisian
Sisakan 39d, 3501
(374 2830) 37 06

1 2 3 4 5  ... 
Bank Investment organization Central Bank
Exchange point Credit Organization

Currency Converter

I have   I want