, 17 May 2021, Monday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)
Հարգելի Հաճախորդ՝ այս պահին կայքում առկա է որոշակի խնդիր Բանկերի փոխարժեքների հետ կապված։

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 69 17 May, 14:30 518.50 523.50 628 638 6.98 7.25 727 746
2. ArcakhbankArtsakhbank star 19 17 May, 14:30 518.50 523.50 626 638 6.96 7.18 726 743
3. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 9 17 May, 14:30 519.50 524.50 630 640 6.98 7.17 731 743.50
4. YunibankUnibank star 48 17 May, 14:30 519 524.50 626 639 7 7.20 725 745
5. HAYBIZNESBANKArmBusinessBank star 63 17 May, 14:30 519 523.50 625 640 6.97 7.22 725 745
6. Konvers-BankConverse Bank star 36 17 May, 14:30 518.50 523.50 628 638 7 7.22 729 741
7. AmeriabankAmeriabank star 20 17 May, 14:30 518.50 523.50 629.50 641.50 6.96 7.20 730 744
8. EvokabankEvocabank star 14 17 May, 14:30 519 523 631 639 7.03 7.17 728 742
9. InekobankInecobank star 23 17 May, 14:30 519 524 628 639 6.97 7.21 726.50 745
10. AyDi-BankIDBank star 15 17 May, 14:30 518.50 523.50 629 639 7 7.20 726 746
11. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 4 17 May, 14:30 519.50 524.50 627 640 6.91 7.20 729 741
12. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 17 May, 14:30 520 524.50 632 640 7 7.20 731 739
13. ArdshinbankArdshinbank star 53 17 May, 14:30 519 524 627 640 6.96 7.21 726 743
14. AraratBankAraratBank star 55 17 May, 14:30 519 524 627 641 7.01 7.20 722 746
15. Akba-bankACBA bank star 59 17 May, 14:30 519 524 628 642 7.02 7.26 726 745
16. Mellat-bankMellat Bank star 1 17 May, 14:30 519 525 627 639 6.95 7.25
17. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 54 17 May, 14:30 519 524 627 640 7 7.20 726 745
Minimum518.505236256386.917.17722739
Maximum5205256326427.037.26731746
Average518.97523.94627.97639.626.987.21727.09743.72
Fluctuation (May 15)00000000

Currency Converter

I have   I want