, 29 July 2021, Thursday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)
Հարգելի Հաճախորդ՝ այս պահին կայքում առկա է որոշակի խնդիր Բանկերի փոխարժեքների հետ կապված։

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. ArdshinbankArdshinbank star 53 28 Jul, 20:01 480 487 562 576 6.45 6.70 657 677
2. AraratBankAraratBank star 55 28 Jul, 20:01 481 487.50 561 581 6.52 6.75 654 683
3. ArcakhbankArtsakhbank star 18 28 Jul, 20:00 481 487 565 577 6.52 6.72 661 679
4. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 69 28 Jul, 20:00 480 487 565 576 6.53 6.75 661 682
5. EvokabankEvocabank star 14 28 Jul, 20:00 481 487.50 564 577 6.51 6.74 660 676
6. InekobankInecobank star 23 28 Jul, 20:00 481 487.50 564.50 578.50 6.48 6.74 661.50 679.50
7. AyDi-BankIDBank star 15 28 Jul, 20:00 481 487.50 565 579 6.52 6.75 655 680
8. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 4 28 Jul, 20:00 480 487 564 579 6.43 6.74 664 678
9. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 28 Jul, 20:00 481 487 567 574.50 6.50 6.65 666 673.50
10. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 9 28 Jul, 20:00 480.50 487.50 563.50 578.50 6.45 6.69 662 680
11. YunibankUnibank star 48 28 Jul, 20:00 481 487.50 561 579 6.50 6.75 658 682
12. HAYBIZNESBANKArmBusinessBank star 63 28 Jul, 20:00 480 487 563 578 6.48 6.78 661 681
13. Konvers-BankConverse Bank star 36 28 Jul, 20:00 479 487 564 577 6.48 6.73 662 678
14. AmeriabankAmeriabank star 20 28 Jul, 20:00 480.50 487.50 563.50 577.50 6.44 6.68 661.50 679.50
15. Akba-bankAcba bank star 59 28 Jul, 20:00 480.50 487.50 565 579 6.54 6.77 662 682
16. Mellat-bankMellat Bank star 1 28 Jul, 20:00 480 487 564 578 6.40 6.70
17. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 54 28 Jul, 20:00 480 487.50 562 578 6.50 6.70 658 681
Minimum479487561574.506.406.65654673.50
Maximum481487.505675816.546.78666683
Average480.44487.26563.74577.826.496.73660.25679.47
Fluctuation (Jul 26)+1.34+0.67+1.78+0.84+0.04+0.02+2.94+2.06

Currency Converter

I have   I want