, 21 February 2024, Wednesday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)
 Հիշեցում՝  100 000 դրամը գերազանցող գործարքների դեպքում պետք է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ։ 

Home»Exchanges»TSIRAN METAX

Page views 121787
Organization details
TSIRAN METAX
Head office Yerevan, Yerevan, Kentron
Մովսես Խորենացի 47
Phone(s) 091-85-11-48
099-88-21-88
Additional info
Fax
Email
URL
Licence 342-2
Branch Name
Address
Phone(s)
1. Ծիրան ՄԵՏԱՔՍ
License N-342-2
Yerevan, Yerevan
Kentron, Մովսես Խորենացի 47
091-85-11-48
099-88-21-88
See on the map